Čo je adiabatické chladenie?

Adiabatický odparovací chladiaci panel je efektívny predchladiaci systém pre priemyselné chladiace jednotky. Výrazne znižuje spotrebu energie a zlepšuje výmenu tepla v chladičoch, vzduchom chladených kondenzátoroch a výmenikoch tepla. Náše adiabatické odparovacie panely BLUE ENERGY  dosiahli najvyššie hodnotenie v energetickej účinnosti…..

Ako to funguje?

Adiabatické odparovacie chladiace panely Blue Energy „Smart CoolingTM“ sú nainštalované pred kondenzátorom klimatizácie a chladiaceho zariadenia. Teplota vzduchu prúdiaceho panelom je znížená, pretože teplý vzduch je pred tým, než sa dostane do klimatizačného a chladiaceho zariadenia, chladený vodnou hmlou (je použitá špeciálna technológia tekutého spreja Smart Release Technology, ktorá umožňuje rozprašovať vodu vo veľmi malých kvapôčkach). Pri kontakte s teplým vzduchom sa časť vody odparí. Výsledkom je výmena energie a zníženie teploty. Tak sa teplota vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky výrazne zníži (priemerne o 10 – 20°C), čim sa na dosiahnutie požadovanej teploty spotrebuje oveľa menej energie. Spotreba energie sa zníži a životnosť klimatizácie a chladiacej jednotky sa predĺži. Na ďalšie zníženie teploty vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky sú použité špeciálne membrány, ktoré odrážajú slnečné lúče. Týmto spôsobom je chránený aj kondenzátor.

Komponenty

1. Čerpacia stanica
2. Panely s reflexnými membránami
3. Systém na rozprašovanie vody
4. Systém na úpravu vody
5. Ovládací panel – zabezpečí automatické zapnutie systému pri určitej teplote

Kompatibilita

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart CoolingTM“ môže byť nainštalovaný na klimatizačné a chladiace jednotky bez ohľadu na výrobcu. Vďaka špeciálnej technológii môžete mať v priebehu jedného dňa riešenie pre klimatizačný systém od takmer každého výrobcu bez ohľadu na výkon. Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy pracuje úplne nezávisle na technologických postupoch jednotlivých klimatizačných systémov. Iba ochladzuje privádzaný vzduch a klimatizačný systém tak spotrebuje menej energie a vyprodukuje viac chladiaceho výkonu. Účinnosť v horúcom počasí je preto zvýšená.

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy sa bežne inštaluje na klimatizačné systémy popredných výrobcov ako: YORK, LENNOX, DAIKIN, Airwell, McQuay, RHOSS, TRANE a Carrier je odporúčaný spoločnosťami poskytujúcimi servis klimatizačných a chladiacich zariadení.

Úspora energie

Každý výrobca klimatizácií a chladiacich systémov poskytuje výpočty účinnosti jeho zariadení. Tie uvádzajú, aký chladiaci výkon kW/h má chladiaca jednotka pri určitej teplote vzduchu prúdiaceho do systému. Čím vyššia je teplota vzduchu prúdiaceho do zariadenia, tým vyššia je spotreba energie pre potrebný chladiaci výkon. Priemerné zníženie teploty vzduchu o 1°C zvýši účinnosť klimatizácie a chladiaceho zariadenia o 1,8%. To znamená, že na dosiahnutie požadovanej teploty potrebujete o 1,8% menej energie. Vďaka použitiu adiabatického odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart CoolingTM“ teplota vzduchu prúdiaceho do klimatizačných a chladiacich zariadení klesne priemerne o 10 – 20 °C. Výsledkom je úspora energie až o 30%. Tu si pozrite konkrétny príklad, ako možno ušetriť energiu.

Zvýšenie chladiacej kapacity 25
Zníženie spotreby energie 30

Doba návratnosti

0
Priemerná návratnosť v mesiacoch

Keď vezmeme do úvahy úsporu energie počas používania adiabatického odparovacieho panela Blue Energy „Smart Cooling“, náklady na inštaláciu panela sa vrátia do 4-9 mesiacov jeho prevádzky.

Tiež by sa malo vziať do úvahy, že ak klimatizácia a chladiace zariadenie pracujú dlhodobo na maximálny výkon, alebo ak je kondenzátor postrekovaný vodou, aby sa vzduch ochladil, po čase sa na kondenzátore vytvorí povlak a dôjde k poškodeniu. Výsledkom je, že účinnosť systému sa podstatne zníži. Vykonané výpočty dokazujú, že týmto spôsobom (prevádzka na plný výkon, postrekovanie vodou), klimatizačné a chladiace zariadenie stratí ročne v priemere 12 – 18% výkonu. Napríklad výrobca YORK uviedol, že vytvorením povlaku na kondenzátore, klimatizačný a chladiaci systém stráca 30-40% svojho chladiaceho výkonu.

Ak klimatizáciu alebo chladiace zariadenie postrekujete vodou, problémy s vytváraním povlaku začnú po druhej sezóne používania tejto metódy. Vzhľadom k tejto skutočnosti, účinok používania adiabatického odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart CoolingTM“ nadobúda ešte väčší význam, pretože znamená významné zníženie prevádzkových nákladov klimatizačných a chladiacich zariadení a predlžuje ich životnosť. Pre maximálnu úsporu by ste mali adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart CoolingTM“ nainštalovať v predstihu.

Ako si môžem byť istý, že to skutočne funguje?

Chcete sa dozvedieť viac o Blue Energy „Smart Cooling“.? Prečítajte si prípadové štúdie alebo detailný popis funkcie adiabatického systému. K dispozicií sú taktiež vedecké články a príklady z praxe aj od takých firiem ako je FACEBOOK, ktorý používa nami ponúkanú technológie na ochladzovanie dátových centier.

Máte otázku ohľadom riešení, ktoré ponúkamé?

Spýtajte sa experta