Ako to funguje?

V srdci fungovania adiabatického odparovacieho panela Blue Energy „Smart coolingTMje adiabatický proces – proces, v ktorom látka zmení svoje skupenstvo (vlhkosť sa odparí), a výsledkom je zníženie teploty. Tento efekt sa používa na ochladenie vzduchu privádzaného do klimatizačnej a chladiacej jednotky. Čím menšia je teplota vzduchu prúdiaceho do klimatizačnej jednotky, tým menej energie je potreba na ochladenie na požadovanú teplotu.

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart coolingTMje nainštalovaný pred kondenzátorom klimatizačnej a chladiacej jednotky. Teplota vzduchu prúdiaceho panelom je znížená, pretože teplý vzduch je chladený vodnou hmlou vyrábanou pred klimatizačným a chladiacim zariadením.

Názorný príklad fungovania adiabatického odparovacieho panela Blue Energy „Smart coolingTM.

Teplota vzduchu prechádzajúca adiabatickým odparovacím chladiacim panelom Blue Energy „Smart coolingTMsa podstatne zníži (o 10 – 20°C). A takéto zníženie teploty spôsobí významné zvýšenie chladiaceho výkonu.

Použitím adiabatického odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart coolingTMsa teplota vzduchu prúdiaceho do klimatizačnej a chladiacej jednotky môže znížiť až na 20°C. To znamená, že pri takejto teplote chladiaca jednotka spotrebuje na chladenie oveľa menej energie. Pozrite si príklad dolu:

Na ochladenie vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky je vytvorená vodná hmla. Po kontakte hmly s horúcim vzduchom nastane odparovanie, následkom čoho sa zníži teplota.

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart coolingTMneovplyvňuje priamo technické procesy klimatizačnej a chladiacej jednotky. Iba zníži teplotu vzduchu prúdiaceho do chladiacej jednotky. Toto umožní, že klimatizácia a chladiaca jednotka nepracujú na vysoký výkon, ale v bežnom režime a zároveň zabezpečia požadovaný chladiaci výkon.

Použitie adiabatického odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart coolingTMprinesie okrem už spomínanej i množstvo ďalších výhod, ktoré zlepšia chladiaci výkon a zaistia optimálne využitie klimatizačnej a chladiacej jednotky:

Membrány

V našich paneloch sú použité špeciálne membrány, ktoré odrážajú slnečné lúče a  chránia tak cievku kondenzátor klimatizácie. Vďaka tomu sa vyhneme ďalšiemu zvýšeniu teploty vzduchu prúdiaceho do klimatizačnej a chladiacej jednotky.

Panel s mikrodýzami

Na výrobu vodnej hmly je použitý špeciálny systém Smart release technology, ktorý rozstrekuje kvapky vody na veľmi malé čiastočky. Tak sa výrazne zníži spotreba vody.

Žiadna tvorba vodného kameňa

Voda, ktorá je rozprašovaná vo forme hmly, aby znížila teplotu vzduchu prúdiaceho do klimatizačnej a chladiacej jednotky je upravovaná špeciálnymi biochemickým zložkami (vo forme tabliet). Tieto tablety pridané do vody sú hlavným prvkom, ktorý zmení molekuly povlaku. Vďaka tomu sa na povrchu klimatizačnej a chladiacej jednotky nevytvára povlak a korózia. Iba zanedbateľné množstvo vody dopadne na povrch zariadenia. Použitím biochémie sa zároveň zabezpečí, že výrobok neškodí životnému prostrediu.

Eliminácia rizika prehriatia kondenzátora

Adiabatický predchladiaci panel Blue Energy zabraňuje prehriatiu chladiaceho a klimatizačného zariadenia. Keďže panely znižujú teplotu vzduchu prúdiaceho do chladiacej a klimatizačnej jednotky čím znižujú množstvo energie potrebné na výrobu chladiaceho výkonu, prakticky sa vylúčilo riziko prehriatia, čo by spôsobilo obrovské škody. Po nainštalovaní adiabatického panela chladiace a klimatizačné jednotky nemusia pracovať na plný výkon aby vytvorili dostatočné chladenie.

Kompatibilný so všetkými klimatizačnými a chladiacimi jednotkami

Adiabatický predchladiaci panel Blue Energy je kompatibilný s chladiacimi a klimatizačným jednotkami od každého výrobcu tiež bez ohľadu na ich výkon. Funguje úplne nezávisle od technologických procesov konkrétnych zariadení, keďže iba ochladzuje privádzaný vzduch.

Vďaka špeciálnej zostave jednotlivých komponentov je inštalácia adiabatického odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart coolingTMhotová za jeden deň. Ak momentálne alebo v budúcnosti budete riešiť nedostatok výkonu klimatizačných a chladiacich zariadení, už máte rýchle riešenie!

Mininálna údržba

Panely Blue Energy sa vyznačujú jednoduchou a  a ekonomicky nenáročnou údržbou. Jedinou úlohou je mesačná výmena biochémie (tabliet), čo netrvá viac ako päť minút. Môže byť vykonaná spoločnosťou zabezpečujúcou servis alebo vyškoleným pracovníkom.

Bez nebezpečenstva nákazy legionellou

Nehrozí riziko nákazy legionellou, pretože adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart coolingTM“ je vybavený UV lampami, ktoré zabránia vniku baktérií (vrátane legionelly) do vody.

Monitorovací systém

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart coolingTMje vybavený systémom monitorovania spotreby energie pre objektívne určenie spotreby energie pred a po nainštalovaní panelov.

Adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart coolingTMpozostáva z nasledujúcich komponentov:

  • čerpacia stanica
  • panely s reflexnými membránami
  • rozprašovací systém
  • systém na úpravu vodu
  • ovládací panel, ktorý zabezpečuje automatické spustenie systému pri určitej teplote