Ako viem, že tento produkt bude pre mňa vhodný?

Poskytujeme odpovede na dôležité otázky, ktoré musíte vziať do úvahy pred tým, než investujete do adiabatických odparovacích chladiacich panelov Blue Energy „Smart CoolingTM“. Podporujú výrobcovia klimatizačných a chladiacich zariadení adiabatické odparovacie chladiace panely Blue Energy „Smart CoolingTM“? Účinok adiabatických odparovacích panelov Blue Energy „Smart CoolingTM“ je uznávaný poprednými výrobcami a servisnými spoločnosťami v tomto priemysle. Výrobky Blue Energy zvyšujú účinnosť klimatizácie a chladiacich jednotiek znížením teploty privádzaného vzduchu. Pritom neovplyvňujú priamo technologické procesy, iba ochladzujú vzduch prúdiaci do zariadenia.

Ako nás môžete uistiť, že adiabatické odparovacie chladiace panely Blue Energy “Smart cooling™“ skutočne majú tieto účinky a výsledky?

Adiabatický odparovací panel Blue Energy „Smart CoolingTM“ je nainštalovaný pred kondenzátorom klimatizačnej a chladiacej jednotky. Teplota vzduchu prúdiaceho panelom je nižšia, pretože teplý vzduch je pred tým, než sa dostane do klimatizačného a chladiaceho zariadenia, ochladzovaný vodnou hmlou. Použitie adiabatického odparovacieho panela Blue Energy „Smart CoolingTM“ môže výrazne znížiť teplotu vzduchu prúdiaceho do klimatizačného a chladiaceho zariadenia. Výsledkom je, že i pri vysokých vonkajších teplotách chladiaca jednotka spotrebuje na ochladenie vzduchu na požadovanú teplotu oveľa menej elektrickej energie. Výpočty možných úspor si môžete prezrieť tu. Viac informácií o princípe toho, ako zariadenie funguje nájdete tu.

 Kde si môžem prečítať recenzie zákazníkov, ktorí si nechali nainštalovať adiabatické odparovacie panely Blue Energy „Smart CoolingTM“?

Tu si môžete pozrieť výsledky po nainštalovaní zariadenia od Blue Energy.

Recenzie zákazníkov sú tu.

Aké ďalšie výdavky sú potrebné počas prevádzky adiabatických odparovacích chladiacich panelov Blue Energy „Smart CoolingTM“?

Počas používania adiabatických odparovacích chladiacich panelov je treba rátať s nasledujúcimi výdavkami:

  1. Aby ste sa vyhli vytvoreniu povlaku z rozprašovanej vody na kondenzátore klimatizačného zariadenia, používame špeciálnu biochémiu (vo forme tabliet). Táto biochémia pridávaná do vody je základným prvkom, ktorý mení molekuly tohto povlaku. Vďaka tomu sa na povrchu klimatizačných a chladiacich zariadení netvorí povlak ani hrdza. Nehrozí riziko výskytu baktérie Legionella (Legionellas), pretože adiabatický odparovací chladiaci panel Blue Energy „Smart CoolingTM“ je vybavený UV lampami, ktoré zabránia tomu, aby sa do vody dostali baktérie.

Tablety by sa mali vymeniť raz do mesiaca. Tento úkon trvá menej ako päť minút. Môže byť vykonaný servisnou spoločnosťou alebo zaškoleným pracovníkom.

Spotreba energie (na vytvorenie hmly). Počas bežného dňa sa spotrebuje 4-6 m3 vody.

Aká dlhá je záručná doba?

Na adiabatický odparovací chladiaci panel „Smart CoolingTM“ je záruka 36 mesiacov.

Ako prebieha inštalácia?

Inštalácia odparovacieho chladiaceho panela Blue Energy „Smart CoolingTM“ je vykonaná rýchlo – v priebehu jedného dňa. Ak je problém s nedostatočnou kapacitou klimatizačného a chladiaceho zariadenia aktuálny alebo ho v budúcnosti očakávate, tu je rýchle riešenie.

Akú údržbu si adiabatický systém vyžaduje?

Výmena biochémie (tabliet) by mala byť vykonaná raz do mesiaca. Tento úkon trvá menej ako päť minút. Môže byť vykonaná servisnou spoločnosťou alebo vyškoleným personálom.