Premier Palace 5* Hotel

Zvýšenie chladiacej kapacity 23%
Zníženie spotreby energie 25%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Po nainštalovaní adiabatických panelov na chladiace zariadenie dátového centra SEB banky:

  • účinnosť a schopnosť chladiaceho zariadenia vyprodukovať viac chladiaceho výkonu počas leta sa zvýšila o 21%
  • pracovný cyklus kompresorov sa skrátil a nie sú preťažené ani pri kritickej vonkajšej teplote (+35°C)
  • doba návratnosti investície inštalovaných adiabatických panelov „Smart Cooling“ je 8 mesiacov

Opis situácie

SEB banka je jedna z najväčších škandinávskych bánk. Hlavné kancelárske priestory tvoria dve budovy s desiatimi poschodiami. Celková rozloha je 14 340 m2. Na zaistenie chladenia dátového centra boli nainštalované dva chladiče.

Zariadenia Airwell potrebovali na chladenie dátového centra počas leta dodatočné chladiace kapacity. V lete, keď teplota vzduchu prekročila +30°C, zariadenie bolo preťažené a pravidelne sa vypínalo. Spotreba elektrickej energie sa značne zvýšila, rovnako ako náklady.

Úloha

Poskytnúť riešenie pre zaistenie dodatočného chladiaceho výkonu počas horúcich dní a znížiť spotrebu elektrickej energie zariadenia v tomto období.

Riešenie

Vybaviť chladiace zariadenia adiabatickými panelmi Blue Energy „Smart CoolingTM“. Počas leta, keď teplota vzduchu dosiahne +30°C, vďaka adiabatickým panelom zariadenie bude pracovať v režime pre nižšiu vonkajšiu teplotu, pretože teplota vzduchu prúdiaceho do kondenzátora zariadenia bude o 10 – 15°C nižšia. V takomto režime má chladiace zariadenie značne vyšší výkon a spotrebuje menej elektrickej energie.

Postup

Adiabatikcé panely boli nainštalované na obe chladiace zariadenia dátového centra banky: chladiče Airwell s celkovým chladiacim výkonom 1120kW. Vyššie spomenuté zariadenie je na streche a chladiče zariadenia boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Po nainštalovaní adiabatických panelov od Blue Energy, membrány zo špeciálneho materiálu tiež zaisťujú dodatočné tienenie chladičov.

Výsledky

Oddelenie inžinieringu SEB banky avizovalo, že po nainštalovaní adiabatických panelov „Smart CoolingTM“ bolo chladiace zariadenie banky schopné vyprodukovať požadovaný chladiaci výkon a výmena tepla sa zlepšila. Pracovné cykly kondenzátorov sa skrátili a spotreba elektrickej energie v lete sa značne znížila.