Philip Morris International

Zvýšenie chladiacej kapacity 35%
Zníženie spotreby energie 37%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Pre Philip Morris International (PMI) chladiace zariadenia v závode Interbaba, Taliansko (smerom na Fratelli Roselli, 4 40069 Zola Predosa (BO))

  • priemerné zníženie spotreby elektrickej energie dosiahlo 37%
  • chladiaci výkon sa zvýšil o 35%
  • doba návratnosti investície = najviac 5 mesiacov prevádzky

Opis situácie

Philip Morris International je jedným z popredných výrobcov tabaku na svete. Keďže výrobné kapacity spoločnosti sú veľmi veľké, podstatné množstvo spotrebovanej elektrickej energie je spotrebované chladiacimi a klimatizačnými zariadeniami. Jedným zo strategických záujmov spoločnosti „Philip Morris International“ je zníženie spotreby energie, čo je spojené predovšetkým so znížením výdavkov a podporou podnikania šetrnému k životnému prostrediu.

Závod je v prevádzke 6 dní v týždni, 24 hodín denne. Chladiace zariadenie: Carrier 30XA č.1 a Carrier 30XA č.2 Rok zavedenia do prevádzky: 2013 Monitorovanie: 25.7.2013 – 30.8.2013 Zariadenie „Blue Energy“: adiabatické panely „Smart cooling“ BY 70-140. Úspora energie: 37% Zvýšenie chladiaceho výkonu: o 35%.

Veľká spotreba energie chladiaceho zariadenia. Spotreba elektrickej energie chladiaceho zariadenia vzrástla tiež kvôli horúcim letám. Na základe zvýšenia maximálnych teplôt chladiace zariadenia často pracujú na maximum, čo značne vplýva na ich účinnosť.

Úloha

Znížiť spotrebu elektrickej energie chladiacich zariadení použitím technológií šetrných k životnému prostrediu. Zvýšiť účinnosť chladiaceho zariadenia, uľahčiť prevádzku kompresorov a znížiť ich prevádzkový čas.

Riešenie

Nainštalovať adiabatické panely „Smart CoolingTM“ BY 70-140 na chladiace zariadenie. Všetky továrne PMI majú nainštalované zariadenia na monitorovanie spotreby elektrickej energie, aby objektívne vyhodnotili výsledný efekt – zvýšenie kapacity chladiaceho zariadenia, úsporu elektrickej energie (a zvýšenie efektivity zariadenia). Táto konkrétna štúdia sa zaoberá závodom Intertabain v Taliansku, smer FratelliRosselli, 4 40069 Zola Predosa. V závode bolo nainštalované nasledujúce chladiace zariadenie: Carrier 30XA č.1 a Carrier 30XA č.2.

Postup

Adiabatické panely BY 70-140 boli nainštalované na chladiace zariadenie továrne: Carrier 30XA č.1 a Carrier 30XA nr.2. Chladiace zariadenie je nainštalované na strane privrátenej k slnku. Nainštalovaním adiabatických panelov Blue Energy BY 70 – 140 sa zabezpečilo predchladenie privádzaného vzduchu v kondenzátori. Pri vonkajšej teplote + 36 °C a dennej relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 55%, teplota privádzaného vzduchu v chladiči bola + 24°C. Kontrolná jednotka zariadenia Blue Energy bola pripojená k systému monitorovania energie pre účely zhrnutia výsledkov. Údaje boli nahrávané v trojminútových intervaloch.

Výsledky

Údaje z roku 2012, keď zariadenie ešte nebolo nainštalované, boli porovnané s rokom 2013, kedy zariadenie Blue-Energy už bolo v prevádzke. Na základe porovnania údajov z týchto období bol vyvodený záver, že chladiace zariadenie vybavené adiabatickými panelmi Blue-Energy „Smart cooling“ BY 7-140 spotrebovalo v priemere o 37% menej elektrickej energie a malo o 35% vyššiu chladiacu kapacitu. Výsledky meraní sú v grafe dolu.

Schneider Electric LEXEL

Zvýšenie chladiacej kapacity 22%
Zníženie spotreby energie 31%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Inštalácia adiabatických panelov na chladiace zariadenie v závode „Schneider Electric LEXEL“:

  • Priemerné zníženie spotreby elektrickej energie o 31%
  • Chladiaci výkon zariadenia sa zvýšil o 29%
  • Návratnosť investície (ROI) zariadenia = 7 mesiacov prevádzky

Opis situácie

Schneider Electric je jedným zo svetových lídrov vo výrobe komponentov zariadenia automatizácie a riadiacich systémov. Má viac ako 180 tovární. Zariadenie Blue Equipment používa od roku 2011. Zariadenie „Blue Energy“: adiabatické panely „Smart cooling“ BY 70-140. Úspora energie: 37% Zvýšenie chladiaceho výkonu: o 35%.

Veľká spotreba energie chladiaceho zariadenia. Spotreba elektrickej energie chladiaceho zariadenia vzrástla tiež kvôli horúcim letám. Na základe zvýšenia maximálnych teplôt chladiace zariadenia často pracujú na maximum, čo značne vplýva na ich účinnosť.

Vysoká spotreba elektrickej energie chladiaceho zariadenia. Chladenie v rámci technologického procesu sa používa pre zabezpečenie výrobného procesu; závod funguje na tri smeny. Prevažná časť spotreby elektrickej energie je tvorená spotrebou elektrickej energie chladiacim zariadením a nákladmi s tým súvisiacimi.

Úloha

Znížiť spotrebu elektrickej energie chladiacich zariadení a zvýšiť účinnosť chladiacich zariadení.

Riešenie

Aby sa znížili náklady na spotrebu elektrickej energie, bolo rozhodnuté, že na chladiace zariadenia v závode budú nainštalované adiabatické panely Blue Energy „Smart Cooling“ vybavené monitorovacím zariadením pre objektívne vyhodnotenie dosiahnutého efektu – úspora energie a zvýšenie chladiaceho výkonu (zvýšenie efektivity chladiaceho zariadenia).

Údaje o projekte

Chladiace zariadenie:

chladič: YCAS. rok inštalovania: 2011. Monitorovací rok: 06.01.2011 – 30.8.2011.

Zariadenie Blue Energy: Adiabatické panely „Smart Cooling“ BY 70.

Výsledky

Na vyhodnotenie výhod (úspora spotrebovanej elektrickej energie a zvýšenie chladiacej kapacity) bol urobený monitoring a boli porovnané údaje z roku 2010, keď ešte nebolo nainštalované zariadenie Blue Energy, a roku 2011, keď už bolo Blue Energy v prevádzke. Porovnaním údajov z týchto období bolo vyhodnotené, že chladiace zariadenie spotrebovalo v priemere o 31% menej elektrickej energie v období, keď bolo vybavené adiabatickými panelmi Blue Energy „Smart Cooling“.

Podľa technického riaditeľa Schneider Electric´s“: „Sme veľmi spokojní s výsledkami zariadenia Blue Energy a tiež odporúčame produkty Blue Energy aj iným spoločnostiam, ktoré chcú znížiť spotrebu energie.“