Premier Palace 5* Hotel

Zvýšenie chladiacej kapacity 29%
Zníženie spotreby energie 24%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Po nainštalovaní adiabatických panelov na chladiaci systém hotela Premier Palace“

  • priemerné zníženie spotreby elektrickej energie dosiahlo 24%
  • vyprodukovaný chladiaci výkon sa zvýšil o 29%
  • prevádzkový cyklus kompresorov sa skrátil a zariadenie už nie je preťažené
  • doba návratnosti investície inštalovaných adiabatických panelov „Smart CoolingTM“= 8 mesiacov prevádzky

Opis situácie

Päťhviezdičkový Premier Palace Hotel má viac ako storočnú históriu. Hotely Premier patria medzi najlepšie hotely na svete. Majú výnimočné apartmány. V roku 2009 tento hotel získal 6 hviezdičiek a 7 pruhov od komisie Seven Stars and Stripes.

Počas posledných 3 rokov v letnom období v čase špičky mal hotel nedostatok elektrickej energie, čo sa dotklo aj chladiacich zariadení. Keď vonkajšia teplota vzduchu dosiahne 35°C, chladiace zariadenie pracuje na plný výkon a kompresory sa postupne preťažia a vypnú. To znamená vysokú spotrebu energie. Počas leta, od mája do septembra, množstvo elektrickej energie spotrebovanej chladiacim zariadením TRANE RTAC sa zvýšilo v priemere o 45%. Takýto nárast výrazne zvýšil prevádzkové náklady hotela, keďže elektrická energia spotrebovaná chladiacim zariadením je jedným z hlavných výdavkov hotela. V hoteli je nainštalovaných šesť chladiacich zariadení TRANE RTAC s celkovým chladiacim výkonom Q=3 400KW.

Úloha

Znížiť spotrebu elektrickej energie chladiaceho zariadenia TRANE RTAC počas leta. Zvýšiť účinnosť zariadení a zaistiť normálny režim prevádzky.

Riešenie

Aby sme zabránili preťaženiu zariadenia, bolo potrebné nájsť riešenie, ako by počas leta malo chladiace zariadenie vyšší výkon, teda aby pracovalo efektívnejšie. Na tento účel v roku 2012 servisná spoločnosť vybavila chladiace zariadenia adiabatickými panelmi „Smart CoolingTM“ od Blue Energy. Adiabatické panely znížili teplotu vzduchu prúdiaceho do chladiaceho zariadenia, čím sa zvýšil jeho chladiaci výkon a zároveň sa spotrebovalo menej elektrickej energie.

Postup

Adiabatické panely BY 70-140 boli nainštalované na chladiace zariadenie továrne: Carrier 30XA č.1 a Carrier 30XA nr.2. Chladiace zariadenie je nainštalované na strane privrátenej k slnku. Nainštalovaním adiabatických panelov Blue Energy BY 70 – 140 sa zabezpečilo predchladenie privádzaného vzduchu v kondenzátori. Pri vonkajšej teplote + 36 °C a dennej relatívnej vlhkosti vzduchu 45 – 55%, teplota privádzaného vzduchu v chladiči bola + 24°C. Kontrolná jednotka zariadenia Blue Energy bola pripojená k systému monitorovania energie pre účely zhrnutia výsledkov. Údaje boli nahrávané v trojminútových intervaloch.

Výsledky

Technický riaditeľ Premier Palace predložil správu, v ktorej sa uvádza, že po nainštalovaní adiabatických panelov Blue Energy „Smart Cooling“ má chladiace zariadenie počas horúcich dní značne vyšší chladiaci výkon (priemerné zvýšenie o 29%) a spotreba elektrickej energie sa značne znížila (v priemere o 24%). Navyše zariadenie pracuje ako pri bežnom zaťažení, pracovný cyklus kompresorov je kratší a zariadenie nie je preťažené.