Barons kancelárske budovy

Zvýšenie chladiacej kapacity 22%
Zníženie spotreby energie 29%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Po nainštalovaní adiabatických panelov na chladiace zariadenie v office centre BARONS:

  • Schopnosť chladiaceho zariadenia vyprodukovať viac chladiaceho výkonu v období vysokých teplôt sa zlepšila o 23%
  • Úspora elektrickej energie je 29%
  • Prevádzkový cyklus kompresorov sa skrátil a nie sú preťažené, ani pri kritických vonkajších teplotách (+30%)
  • doba návratnosti investície nainštalovaných adiabatických panelov „Smart Cooling“ je 8 mesiacov

Opis situácie

Kancelárske centrum BARONS. Celkové obchodné priestory – 21 800 m². Chladiace zariadenie: Trane RTAC 300 SE STD.

Počas špičky v letnej sezóne chladiace zariadenia pracujú v režime preťaženia a spotrebujú veľké množstvo elektrickej energie. Počas špičky sa spotreba zvýši až o 30% (nepretržitá prevádzka kompresorov).

Úloha

Zvýšiť efektivitu a výkon chladiaceho zariadenia.

Znížiť spotrebu elektrickej energie v období vysokých teplôt.

Riešenie

Na zvýšenie výkonu chladiaceho zariadenia Trane RTAC 300 SE STD boli chladiace zariadenia budovy office centra vybavené adiabatickými panelmi Blue Energy „Smart CoolingTM“.

Výsledkom je, že v letnom období, keď teptota vzduchu dosiahne +30°C, vďaka adiabatickým panelom zariadenie pracuje v režime nižšej vonkajšej teploty, pretože teplota vzduchu, ktorý prúdí do chladiaceho zariadenia je znížená o 10 – 15°C. V tomto režime má zariadenie podstatne vyšší chladiaci výkon a zároveň spotrebuje menej elektrickej energie.

Postup

V kancelárskych priestoroch boli na chladiace zariadenie nainštalované adiabatické panely. Zariadenie bolo na streche a kolektory boli vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Nainštalovaním adiabatických panelov od Blue Energy, membrány panelov zo špeciálneho materiálu robili tieň zariadeniu i privádzanému vzduchu.

Výsledky

Hlavný inžinier office centra BARONS informoval, že po nainštalovaní adiabatických panelov Blue Energy „Smart Cooling“ chladiace zariadenie Trane RTAC 300 SE STD pracuje v bežnom režime, i pri kriticky vysokých hodnotách teploty vzduchu. V letnej sezóne sa spotreba elektrickej energie značne znížila a chladiaci výkon všetkých zariadení zostal zachovaný.