Ice Arena Riga

Zvýšenie chladiacej kapacity 23%
Zníženie spotreby energie 21%
0
Návratnosť v mesiacoch
Celá prípadová štúdia

Súhrn výsledkov

Po nainštalovaní adiabatických panelov na chladiace zariadenie v Ice Arena Riga“

  • Schopnosť chladiaceho zariadenia zvýšiť chladiaci výkon počas leta sa zlepšila o 23%
  • Pracovný cyklus kompresorov sa skrátil a už nie sú v režime preťaženia, dokonca ani pri kritických vonkajších teplotách (+35°C).

Opis situácie

Budova bola postavená v roku 2006. Jej celková rozloha je 22 568 metrov štvorcových a kapacita 14500 divákov. Keďže v aréne je udržiavaná ľadová plocha a rozľahlé priestory arény treba treba počas teplých dní chladiť, účinnosť chladenia bola veľmi aktuálnou témou. Na udržiavanie ľadu a chladenie bol nainštalovaný chladič York a suchý chladič Alfa Laval, s celkovým chladiacim výkonom Q = 556kw.

Počas leta , keď vonkajšia teplota vzduchu dosiahla +27°C, chladiace zariadenia pracovali nepretržite na plný výkon, boli preťažené a neboli schopné zabezpečiť požadovaný výkon. Vtedy sa spotreba elektrickej energie značne zvýšila, rovnako ako výdavky.

Úloha

Zvýšiť účinnosť a výkon chladiaceho zariadenia. Pre udržanie ľadovej plochy počas leta bolo potrebné zabezpečiť dodatočné chladiace kapacity.

Riešenie

Na získanie dodatočnej chladiacej kapacity boli nainštalované Blue Energy adiabatické panely „Smart Cooling“. Výsledkom bolo, že v období, keď teplota vzduchu dosiahla +27°C, vzduch s nižšou teplotou vtekal do kondenzátora a zariadenie tak pracovalo v režime nižšej vonkajšej teploty, vďaka adiabatickým panelom. Teplota privádzaného vzduchu bola nižšia o 10 – 15°C. Týmto spôsobom môže mať zariadenie značne vyšší chladiaci výkon a na zabezpečenie tohto procesu spotrebuje menej elektrickej energie.

Postup

Na streche budovy boli na chladiace zariadenie nainštalované adiabatické panely BY 70 – 140 a suchý chladič Alfa Laval. Nainštalované adiabatické panely BY 70-140 Blue Energy zatienili kondenzátory (ochrana pred priamym vystavením slnku) a procesom vyparovania sa znížila teplota vzduchu.

Výsledky

Technický riaditeľ pre zákazníkov oznámil, že po nainštalovaní adiabatických panelov „Smart CoolingTM“, chladiace zariadenie arény bolo schopné vyprodukovať požadovaný chladiaci výkon a účinnosť sa výrazne zvýšila. Súčasne pracovalo chladiace zariadenie v bežnom režime, dokonca i za kritických vonkajších teplôt (+35°C a viac). Prevádzkové cykly zariadenia sa skrátili a kompresory už nie sú preťažené.